Khóa học được quan tâm

Lớp bồi dưỡng kiến thức công chức thuế (Lần 2)

Để hỗ trợ các thí sinh dự tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức thuế năm 2016, Viện Đào tạo

Lớp Cử nhân ngôn ngữ Anh – học online

2

1. Cấp đào tạo và danh hiệu    – Cấp đào tạo: Đại học     – Danh hiệu tốt nghiệp: Cử

Lớp Quản trị marketing

Khóa học Quản trị Marketing sẽ cung cấp cho các bạn kiến thức chuyên sâu “tinh gọn” nhưng rất “thực

Lớp bồi dưỡng kiến thức công chức thuế (Lần 2)

Để hỗ trợ các thí sinh dự tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức thuế năm 2016, Viện Đào tạo và Nâng cao TP.Hồ Chí Minh tổ chức lớp bồi

Lớp Cử nhân ngôn ngữ Anh – học online

1. Cấp đào tạo và danh hiệu    – Cấp đào tạo: Đại học     – Danh hiệu tốt nghiệp: Cử nhân Ngôn ngữ Anh    – Hệ đào tạo: Học từ xa 2. Đối tượng tuyển sinh    – Danh cho mọi người đã tốt nghiệp PTTH, THCN, Cao đẳng hoặc

2

Lớp Kế toán trưởng

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC: Chương trình đào tạo gồm các chuyên đề: (Đã cập nhật chế độ kế toán tài chính mới nhất theo thông tư 200/2014/TT-BTC) Kế toán tài chính doanh nghiệp. – Thuế thu nhập doanh nghiệp (Chuẩn mực kế toán: VAS17) – Vốn hóa chi phí

Lớp Kế toán doanh nghiệp và thực hành khai báo thuế

*MỤC TIÊU: Sau khi học xong chương trình, học viên có thể: – Hiểu được các kiến thức nền tảng về kế toán doanh nghiệp. Biết cách hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế xảy ra tại doanh nghiệp. Thực hiện được việc lập chứng từ, ghi sổ

Lớp Quản trị marketing

Khóa học Quản trị Marketing sẽ cung cấp cho các bạn kiến thức chuyên sâu “tinh gọn” nhưng rất “thực tiễn” về hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát những hoạt động của đội, nhóm và sử dụng tất cả các nguồn lực khác của tổ chức nhằm

Lớp Quản trị kinh doanh

Một số người trong chúng ta tiềm ẩn khả năng kinh doanh và tổ chức kinh doanh, điều đó được coi như là năng khiếu, tố chất của họ, họ có khả năng làm cho giá trị hiện có tăng lên theo thời gian. Tuy nhiên, giá trị có tăng

Lớp Kế toán tài chính ngân hàng

Chương trình học: + Tiền tệ ngân hàng + Phân tích tài chính doanh nghiệp + Tín dụng ngân hàng + Thẩm định và tài trợ dự án đầu tư + Thanh toán quốc tế + Nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ + Thị trường tài chính + Thị trường