Đại học Trưng Vương Khu vực phía Nam

Thông Tin Chung

Truờng Đại học Trưng Vuơng đuợc thành lập năm 2010, là trường đại học chất lượng cao đa ngành, đa lĩnh vực và hoạt động tự chủ. Truờng đang trên đà trở thành một trong nhóm các trường đại học tốt nhất Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, kế toán, kinh doanh và luật.

Website: http://dhtv.edu.vn/

Thêm Bài viết của DHTV

Hình ảnh về Đại học Trưng Vương