Viện Đại học mở Hà Nội

Thông Tin Chung

Trong hơn hai thập kỉ hoạt động, Viện đã đào tạo và cung cấp cho xã hội trên 100.000 cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư. Ngoài ra Viện kết hợp với các viện và trường sĩ quan quân đội đào tạo và cấp chứng chỉ Đại học đại cương cho hàng ngàn học viên sĩ quan. Viện đào tạo các chương trình Tin học Văn phòng, Tiếng Anh cơ bản, cấp Chứng chỉ nghề cho các đối tượng có nhu cầu trong thời gian dài. Hầu hết sinh viên tốt nghiệp được xã hội đón nhận, có việc làm ổn định. Nhiều sinh viên tốt nghiệp của Viện hiện đang giữ các vị trí quan trọng trong các doanh nghiệp, cơ quan và chính quyền các cấp.

Website: http://www.hou.edu.vn/

Hình ảnh về hoạt động của HOU