Đại học Ngoại Thương

Thông Tin Chung

Trường Đại học Ngoại thương (tên tiếng Anh: Foreign Trade University, tên viết tắt: FTU) là một trường đại học kinh tế chuyên đào tạo về kinh tế và thương mại quốc tế của Việt Nam trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Website: http://www.ftu.edu.vn/

Hình ảnh về Đại học Ngoại Thương