Học Viện Chính Trị

Thông Tin Chung

Với những thành tích trong giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng quân đội, trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN, Học viện đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý: 01 Huân chương Sao vàng (năm 2011); 02 Huân chương Hồ Chí Minh (năm 1991, 2001); 03 Huân chương Quân công hạng nhất (năm 1976, 1984, 2016); 02 Huân chương Chiến công (năm 1960, 1964); 02 Huân chương độc lập (năm 2004, 2005); 01 Danh hiệuAnh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Mỹ cứu nước (năm 2000); Học viện 2 lần được Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tặng Huân chương Itxala; và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Website: http://hocvienchinhtribqp.edu.vn/

Hình ảnh về Học Viện Chính Trị