Về Chúng Tôi

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ NÂNG CAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Viện Đào tạo và Nâng cao Thành phố Hồ Chí Minh (IFP), là cơ quan đào tạo, tái đào tạo, đào tạo nâng cao và nghiên cứu khoa học các chuyên ngành, thuộc Trung ương Hội khoa học kĩ thuật Đúc – Luyện kim Việt Nam, thành lập năm 1968 trên cơ sở Viện Đào tạo và Nâng cao (trú đóng tại Hà nội, thuộc Bộ Công nghiệp nặng)

Có chức năng nghiên cứu những vấn đề cơ bản về lí luận và ứng dụng các ngành khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội và nhân văn, cung cấp các luận cứ khoa học cho việc hoạch định chính sách của Đảng và Nhà nước. Hiện nay, Viện Đào tạo có cơ cấu tổ chức gồm các phòng: Hành chính – Tổng hợp, Quản lí khoa học và Đào tạo, Tài chính – Kế toán, Thư viện và các trung tâm nghiên cứu khoa học theo các chuyên ngành: Tin học, ngoại ngữ, dịch thuật, khách sạn, nhà hàng, du lịch, quản lí kinh tế, quản lí nhà nước, quản trị doanh nghiệp, tài chính – ngân hàng, kế toán, thị trường chứng khoán, địa ốc, tài nguyên – môi trường, marketing, y tế.

Lịch sử

Viện được thành lập vào năm 1968 theo nghị định số 59/CP ngày 14 tháng 5 năm 1968 của Hội đồng Chính phủ trên cơ sở Viện Đào tạo và Nâng cao (trú đóng tại Hà nội, thuộc Bộ Công nghiệp nặng). Khi mới thành lập, Viện Đào tạo chỉ có Tổ Cơ khí và Tổ Đúc – Luyện kim. Cho đến nay, Viện đã hình thành và xây dựng nên các phòng nghiên cứu khoa học theo các chuyên ngành phục vụ đào tạo, tái đào tạo, đào tạo nâng cao và nghiên cứu khoa học.

Trụ sở chính

Viện Đào tạo đã có 3 lần thay đổi trụ sở làm việc. Trước năm 2005, Viện có trụ sở tại Láng Hạ – Hà Nội. Sau đó, ngày 22/08/2005, trụ sở được chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay đang trú đóng tại số 02 Mai Thị Lựu, Phường Đa kao, quận 1, TPHCM. Viện đang có các Phân Viện tại Đồng Nai, An Giang, Bình Dương Bình Phước.

Cơ cấu tổ chức

  • Viện trưởng (do Chủ tịch Hội Khoa học kĩ thuật Đúc – Luyện kim Việt Nam bổ nhiệm, miễn nhiệm theo qui chế hoạt động của Hội)
  • Các Phó Viện trưởng; trường phó các phòng, ban; Giám đốc và các phó Giám đốc các trung tâm, thư viện (do Viện trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo qui chế hoạt động của Viện)

Vị trí và chức năng

Viện Đào tạo và Nâng cao Thành phố Hồ Chí Minh, tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Institute of Formation and Promotion (viết tắt: IFP) có chức năng đào tạo, tái đào tạo, đào tạo nâng cao và nghiên cứu những vấn đề cơ bản về lí luận và ứng dụng các ngành khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội và nhân văn, cung cấp các luận cứ khoa học cho việc hoạch định chính sách của Đảng và Nhà nước; ứng dụng các thành quả nghiên cứu khoa học vào đời sống thực tiễn xã hội; tổ chức tư vấn và đào tạo sau đại học về các ngành: Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Kinh tế chính trị, Quản lí kinh tế, Quản li Nhà nước, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Quản lí Giáo dục, Tâm lý học, Hồ Chí Minh học, Ngôn ngữ học, tiếng Anh, Việt Nam học, v.v…tham gia phát triển nguồn nhân lực của cả nước.

Nhiệm vụ và quyền hạn

  • Xây dựng kế hoạch nghiên cứu dài hạn, trung hạn và hàng năm, tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt và các kế hoạch nghiên cứu khác được Đảng và Nhà nước giao liên quan đến các lĩnh vực chuyên môn.
  • Nghiên cứu cơ bản, những vấn đề lí luận và thực tiễn về các ngành khoa học kĩ thuật, khoa học xã hội và nhân văn.
  • Kết hợp nghiên cứu với đào tạo trong lĩnh vực các ngành khoa học kĩ thuật, khoa học xã hội và nhân văn, thực hiện tư vấn đào tạo sau đại học theo quy định của pháp luật, tham gia phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao theo yêu cầu của xã hội.
  • Trao đổi thông tin khoa học với các cơ quan trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; quản lí tư liệu, thư viện của Viện; xuất bản các ấn phẩm khoa học, phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học, truyền bá các kiến thức khoa học tới quảng đại quần chúng.

Viện IFP cung cấp các khóa học ngoại ngữ và nghiệp vụ với đội ngũ giảng viên phó giáo sư, tiến sĩ giàu kinh nghiệm.

Các Giấy Phép Giảng Dạy Của Viện IFP