THÔNG BÁO CHIÊU SINH:

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ NÂNG CAO TPHCM THÔNG BÁO CHIÊU SINH: LỚP ÔN VÀ THI CHỨNG CHỈ CNTT CĂN BẢN VÀ NÂNG CAO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO C.E.O VÀ C.F.O

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ NÂNG CAO TPHCM THÔNG BÁO MỞ LỚP ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH(C.E.O) VÀ GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH(C.F.O)  

Đào tạo khoá quản trị

Được tổ chức dưới hình thức ngắn hạn, các khóa đào tạo giúp học viên có được kỹ năng nghề nghiệp thật hiệu quả chỉ sau một thời gian nhất định.

ĐÀO TẠO KỸ NĂNG NGẮN HẠN

Các khóa học còn có thể được đào tạo riêng lẻ để tập trung phát triển một kỹ năng cho học viên, hoặc kết hợp thành một chương trình đào tạo đầy đủ và toàn diện.

Cần chuẩn bị gì cho Viện

Tham gia viện không phải là một vấn đề có thể quyết định một sớm một chiều. Để có hành trang du tốt nhất bạn và gia đình cần lên kế hoạch chuẩn bị từ sớm. Dưới đây là những điều cần chuẩn bị.


Hiển thị 1 - 6 / 10