ĐH THÁI NGUYÊN TUYỂN SINH VB2 NGÔN NGỮ ANH

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN THÔNG BÁO:

TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 NGÔN NGỮ ANH

 

- HÌNH THỨC HỌC: 30% ONLINE + 70% TẬP TRUNG

- THỜI GIAN HỌC: 24 THÁNG

- HỌC PHÍ: TRỌN KHÓA 30 TRIỆU

- ĐỊA ĐIỂM HỌC VÀ ĐĂNG KÝ: 02 MAI THỊ LỰU, PHƯỜNG ĐAKAO, QUẬN 1, TP.HCM - PHÒNG A1

- ĐT: 0283.9102928


(*) Xem thêm